09148008494

09366148739

info@ExirMedia.com

استان اردبیل , خیابان قیام , جنب بیمه ایران

دربـاره تیـم طـراحـان اکسیـر مـدیـا

بـه بـزرگـی یـک کهکشـان...

بیش از 7 سال است که تیم طراحان اکسیر مدیا در حوزۀ طراحی وب سایت،طراحی لوگو،طراحی موشن گرافیک فعالیت می‌کند. تجربۀ این سال‌ها به ما نشان داده است که رسانه‌های دیجیتال می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش کیفیت زندگی همۀ ما ایرانی‌ها ایفا کنند. دقیقاً همین نگاه بود که باعث شد ما وارد این عرصه شویم. به این امید که بتوانیم نقشی کوچک در بهبود و توسعۀ رسانه‌ها داشته باشیم.

اعضـای تیـم طـراحـان اکسیـر مدیـا

بـه بـزرگـی یـک کهکشـان...

تیمِ طراحان اکسیر مدیا در روزهای ابتدایی خود تنها به چند نفر محدود می‌شد. اما امروز ما یک تیم بزرگتر هستیم و ایده‌های بزرگتری را در سر می‌پرورانیم. دانش و اطلاعات چیزی نیست که در مجموعه ما فقط در اختیار عده‌ای محدود باشد. تمام اعضای تیم طراحان اکسیر مدیا، برای داشتن تخصص و مهارت های لازم در این عرصه،آموزش دیده‌اند.

اعضای تیم ما