09903331009

04591002012

info@ExirMedia.com

استان اردبیل,شهرستان گرمی,خیابان معلم,جنب پلیس 10+

متعهد به راه درست

انسان است که می‌تواند میان درست و غلط تفاوت بگذارد و با تعهد به درستی، زندگی را بهتر کند.

با پشتکار و مصمم

زمانی که بدانید چرا، در مسیر خود مصمم خواهید بود و تسلیم سنگ‌های ریز و درشت نمی‌شوید.

گرم و صمیمی

هیچ چیز مثل گرما لذت بخش نیست. گرماست که وجود ما را در کنار یکدیگر معنی می‌بخشد.

مـهـدی آقـالـو
طـراح و تـوسعـه دهنـده وب

مسعود بخشی

مـسعـود بـخـشی
پـشتیبانـی فنـی

هادی یاری

هـادی یـاری
طـراح و تـوسعـه دهنـده وب

آرش راشدی

آرش راشـدی
پـشتیبانـی فنـی

مـهـدی صـدق زاده
طـراح گـرافیـک

علی قاسمیان

علـی قـاسمیـان
پـشتیبانـی فنـی

فـرزاد حسـن نـژاد
طـراح گـرافیـک

طاها پاشایی

طاهـا پـاشـایـی
پـشتیبانـی فنـی

حامد بیطرفان

حـامد بیطرفـان
نـریـتـور

میلاد بخشی

میـلاد بـخشـی
پـشتیبانـی فنـی